AWAStea

                    从1992年开始生产
制造茶制品,几十年来制茶的技艺屡获肯定,
并严格要求茶的原味及烘焙的重要性,使茶以最简易,最生活化的面呈现。